IGNOROWANE FRAGMENTY BIBLIJNE


Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wszystkie fragmenty i cytaty pochodzą bezpośrednio z Biblii (różne jej przekłady) lub źródeł (w tym historycznych); można je zweryfikować i potwierdzić.


WYBIERZ TEMAT

1. Biblia, ignorowane fragmenty.

2. Daty wprowadzenia przez Kościół Katolicki niebiblijnych dogmatów i nakazów.

3. Stary Testament jakiego nie znasz. Wykłady tłumacza biblijnego Mauro Biglino (WIDEO)

4. Rozczarowanie wczesnego chrześcijaństwa, analiza na podstawie Nowego Testamentu.

5. Krwawa ewangelizacja Indian.

6. "Bóg z nami" na klamrze.

1. Biblia, ignorowane fragmenty.

POBIERZ DOKUMENT NA DYSK

Twoja przeglądarka nie wspiera wyświetlania plików PDF.
Pobierz dokument bezpośrednio z linku powyżej.

Dokument można przewijać w oknie
2. Daty wprowadzenia przez Kościół Katolicki niebiblijnych dogmatów i nakazów.

POBIERZ DOKUMENT NA DYSK

Twoja przeglądarka nie wspiera wyświetlania plików PDF.
Pobierz dokument bezpośrednio z linku powyżej.

Dokument można przewijać w oknie
3. Stary Testament jakiego nie znasz. Niezwykle interesujący i wartościowy wykład tłumacza biblijnego Mauro Biglino na temat Starego Testamentu (WIDEO).

a). "Mauro Biglino - włoski eseista i tłumacz [z hebrajskiego i greki]. Znawca historii religii, wyspecjalizowany w tłumaczeniach z języka hebrajskiego antycznego, przetłumaczył 19 ksiąg Biblii z tekstu masoreckiego, z których 12 zostało opublikowanych w "I profeti minori", a pozostałe w "I cinque Meghillot" - wydane pod redakcją P. Beretta dla [watykańskiego] wydawnictwa Edizioni San Paolo. (...) jako tłumacz biblijny udzielał wywiadów dla włoskiej telewizji krajowej i dla wielu stacji radiowych."

Wykład


b). "Włoski pisarz i tłumacz tekstów biblijnych dzieli się swoimi odkryciami dotyczącymi dosłownych treści zawartych w tekście historycznym. Opowiada w tym filmie o „Chwale Pańskiej” i jej prawdopodobnemu znaczeniu odbiegajacemu od oficjalnej interpretacji doktrynalnej."

Wykład


c). Mauro Biglino odpowiada na pytania.

Wykład
4. Rozczarowanie wczesnego chrześcijaństwa.

Poniżej link do materiału:

"Wcześni chrześcijanie wierzyli w bliskie nadejście końca świata. Wierzono, że jeszcze za ich życia nastąpi to co zapowiedział im Chrystus — nastanie Królestwa Bożego, nad którym panował będzie sam Chrystus, który przyjdzie powtórnie w glorii i chwale. Wiarę w niedługie nadejście końca świata u pierwszych chrześcijan obecnie się przemilcza lub tłumaczy, że on przecie nadszedł - odszedł stary świat, przyszedł nowy, w którym zapanowało chrześcijaństwo (to nic, że nowy okazał się być gorszy od starego, a chrześcijaństwo okazało się być katolicyzmem). Tym niemniej to destruktywne wierzenie jest silnie zaakcentowane w wielu miejscach Nowego Testamentu, bynajmniej nie może być ono interpretowane w sposób przenośny."

Eschatologia czyli dzień uboju (autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz)
(lub pobierz artukuł na dysk)
5. Krwawa ewangelizacja Indian.

Poniżej linki do dwóch artykułów:

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" — głosi Ewangelia Marka (16,15). Poszli więc. Uzbrojeni po zęby. Zaopatrzeni w papieskie pełnomocnictwa. 4 maja 1493 r. papież wydał bullę Inter caetera w której podzielił Nowy Świat między Portugalię i Hiszpanię. Tej ostatniej przyznał „Indie Zachodnie", czyli wszystkie już zajęte oraz jeszcze nie odkryte obszary na półkuli zachodniej. Portugalii przypadły „Indie Wschodnie", zaś linię demarkacyjną między nimi ustalił 100 mil na zachód od Azorów i Zielonego Przylądka. Jednocześnie zobowiązał obie potęgi do nawrócenia tubylców na chrześcijaństwo."

Krwawa ewangelizacja Indian (autor tekstu: Mariusz Agnosiewicz)
(lub pobierz artukuł na dysk)

Paczamama, Sanktuarium Matki Ziemi w Guadalupe (autor tekstu: Tomasz Zieliński)
(lub pobierz artukuł na dysk)
6. "Bóg z nami'” na klamrze.

Poniżej link do materiału:

"Moglibyśmy w tym miejscu spróbować potraktować agresywność Boga (Starego Testamentu) wyłącznie jako produkt ludzkiej fantazji. Ponieważ Izrael zachowywał się tak agresywnie wo­bec swych sąsiadów, a musiał jakoś wyjaśnić swoją prze­moc wobec innych narodów, w podobny sposób przedsta­wił swego Boga i postarał się tym samym o religijne umo­tywowanie swego zachowania. Ponieważ wiara w Jahwe (religia jahwistyczna) zwalczała inne religie i to nie poprzez zabiegi przekonywania, lecz na drodze brutalnej likwidacji ich członków, Izrael wyobrażał sobie Boga jako nietolerancyjnego."

"Bóg z nami'” na klamrze (opracował: ks. Adam Sekściński)
(lub pobierz artukuł na dysk)


IGNOROWANE FRAGMENTY BIBLIJNE, 2017-2018